Archiwum Państwowe w Białymstoku

Przetarg – znak postępowania: DA.26.33.2020

22 października 2020

Dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku

ul. Adama Mickiewicza 101, 15 - 257 Białystok, informuje o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w przepisach Regulaminu udzielania w Archiwum Państwowym w Białymstoku zamówień, do udzielania których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych na: usługę wykonania przeglądu mikrobiologicznego w dwóch magazynach archiwalnych Archiwum Państwowego w Białymstoku Oddział w Łomży.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-10-22
Data publikacji:2020-10-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Jarosław Jasiński
Liczba odwiedzin:204