Archiwum Państwowe w Białymstoku

Strona główna

Najnowsze aktualności

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - znak postępowania APB - DA.26.34.2020

30 października 2020

Dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku

ul. Adama Mickiewicza 101, 15 - 257 Białystok, informuje o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia pn:

"Zakup sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania na potrzeby Archiwum Państwowego w Białymstoku".

 

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - znak postępowania APB - DA.26.34.2020
Powiększ zdjęcie Pieczęć%20Kamery%20Wojny%20i%20Domen%20–%20organu%20administracyjnego%20Prus%20Nowowschodnich;%20%20APB,%20Kamera%20Wojny%20i%20Domen%201796-1807;

III Rozbiór Polski, a Białostocczyzna – w 225. rocznicę rozbioru

23 października 2020

24 października 1795 roku Rosja, Prusy i Austria podpisały akt rozbioru Polski, trzeciego już z kolei, w wyniku którego państwo polskie przestało faktycznie istnieć, a jego terytorium podzielono pomiędzy sygnatariuszy traktatu. Ziemie ówczesnego województwa podlaskiego zostały zagarnięte przez Królestwo Prus i utworzyły nową prowincję państwa pruskiego – Prusy Nowowschodnie (Neu-Ost-Preussen). W ten sposób rozpoczął się krótki, bo trwający do 1807 r., epizod funkcjonowania na terenach Białostocczyzny administracji pruskiej, którego jednym z zachowanych do dziś efektów jest – licząca ponad 70 metrów bieżących – spuścizna aktowa.

Czytaj więcej o: III Rozbiór Polski, a Białostocczyzna – w 225. rocznicę rozbioru

Przetarg – znak postępowania: DA.26.33.2020

22 października 2020

Dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku

ul. Adama Mickiewicza 101, 15 - 257 Białystok, informuje o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w przepisach Regulaminu udzielania w Archiwum Państwowym w Białymstoku zamówień, do udzielania których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych na: usługę wykonania przeglądu mikrobiologicznego w dwóch magazynach archiwalnych Archiwum Państwowego w Białymstoku Oddział w Łomży.

Czytaj więcej o: Przetarg – znak postępowania: DA.26.33.2020