Jesteś tutaj: Start / Galeria / W 100. rocznicę ofensywy niemieckiej 1915 r. i "Bieżeństwa"

W 100. rocznicę ofensywy niemieckiej 1915 r. i "Bieżeństwa"

 • Powiększ zdjęcie Odezwa Mikołaja Mikołajewicza Romanowa z 14 sierpnia 1914 r. wzywająca wszystkich Polaków do wspólnej walki u boku cara; z zasobu Archiwum Państwowego w Białymstoku, Zarząd Policji Powiatu Białostockiego, sygn. 9, k. 105.

  Odezwa Mikołaja Mikołajewicza Romanowa z 14 sierpnia 1914 r. wzywająca wszystkich Polaków do wspólnej walki u boku cara; z zasobu Archiwum Państwowego w Białymstoku, Zarząd Policji Powiatu Białostockiego, sygn. 9, k. 105.

 • Powiększ zdjęcie Zestawienie liczbowe rezerwistów z powiatu bielskiego, z podziałem na gminy (wołosti) aktualne na luty 1914 roku; z zasobu Archiwum Państwowego w Białymstoku, Bielski Powiatowy Naczelnik Wojskowy, sygn. 11, k. 20v.

  Zestawienie liczbowe rezerwistów z powiatu bielskiego, z podziałem na gminy (wołosti) aktualne na luty 1914 roku; z zasobu Archiwum Państwowego w Białymstoku, Bielski Powiatowy Naczelnik Wojskowy, sygn. 11, k. 20v.

 • Powiększ zdjęcie Wypisy z ksiąg metrykalnych parafii prawosławnej w Rybołach, (pow. bielski) obejmujące mężczyzn w wieku poborowym (urodzonych w 1894 roku); z zasobu Archiwum Państwowego w Białymstoku, Zarząd Gminy Pawły, sygn. 17, k. 14.

  Wypisy z ksiąg metrykalnych parafii prawosławnej w Rybołach, (pow. bielski) obejmujące mężczyzn w wieku poborowym (urodzonych w 1894 roku); z zasobu Archiwum Państwowego w Białymstoku, Zarząd Gminy Pawły, sygn. 17, k. 14.

 • Powiększ zdjęcie Wykazy rekrutów niższej rangi z Białegostoku oraz ich rodzin, którzy otrzymali zapomogi pieniężne; z zasobu Archiwum Państwowego w Białymstoku, Urząd Miejski Białostocki do spraw Opieki nad Rodzinami Zmobilizowanych Niższej Rangi, sygn. 1, k. 14.

  Wykazy rekrutów niższej rangi z Białegostoku oraz ich rodzin, którzy otrzymali zapomogi pieniężne; z zasobu Archiwum Państwowego w Białymstoku, Urząd Miejski Białostocki do spraw Opieki nad Rodzinami Zmobilizowanych Niższej Rangi, sygn. 1, k. 14.

 • Powiększ zdjęcie Zarządzenie (okólne) gubernatora grodzieńskiego z 2. października 1914 roku o konieczności przeprowadzenia poboru w guberni; z zasobu Archiwum Państwowego w Białymstoku, Bielski Powiatowy Naczelnik Wojskowy Guberni Grodzieńskiej, sygn. 17 k. 32.

  Zarządzenie (okólne) gubernatora grodzieńskiego z 2. października 1914 roku o konieczności przeprowadzenia poboru w guberni; z zasobu Archiwum Państwowego w Białymstoku, Bielski Powiatowy Naczelnik Wojskowy Guberni Grodzieńskiej, sygn. 17 k. 32.

 • Powiększ zdjęcie Wykaz wołosti powiatu bielskiego, z podaniem miejsc zbiórek rezerwistów oraz terminu poboru, który wyznaczono na VIII 1914 r.; ze zbiorów Archiwum Państwowego w Białymstoku, Bielski Powiatowy Naczelnik Wojskowy Guberni Grodzieńskiej, sygn. 12, k. 17.

  Wykaz wołosti powiatu bielskiego, z podaniem miejsc zbiórek rezerwistów oraz terminu poboru, który wyznaczono na VIII 1914 r.; ze zbiorów Archiwum Państwowego w Białymstoku, Bielski Powiatowy Naczelnik Wojskowy Guberni Grodzieńskiej, sygn. 12, k. 17.

 • Powiększ zdjęcie Ilustrowany, propagandowy tygodnik wydawany w formie kroniki w latach 1914-1917 w Piotrogrodzie, w którym opisywano zwycięstwa oręża rosyjskiego; ze zbiorów Biblioteki Archiwum Państwowego w Białymstoku, Letopis Wojny nr 29, okładka.

  Ilustrowany, propagandowy tygodnik wydawany w formie kroniki w latach 1914-1917 w Piotrogrodzie, w którym opisywano zwycięstwa oręża rosyjskiego; ze zbiorów Biblioteki Archiwum Państwowego w Białymstoku, Letopis Wojny nr 29, okładka.

 • Powiększ zdjęcie Ilustrowany, propagandowy tygodnik wydawany w formie kroniki w latach 1914-1917 w Piotrogrodzie, w którym opisywano zwycięstwa oręża rosyjskiego; ze zbiorów Biblioteki Archiwum Państwowego w Białymstoku, Letopis Wojny nr 29, okładka, s. 460-461.

  Ilustrowany, propagandowy tygodnik wydawany w formie kroniki w latach 1914-1917 w Piotrogrodzie, w którym opisywano zwycięstwa oręża rosyjskiego; ze zbiorów Biblioteki Archiwum Państwowego w Białymstoku, Letopis Wojny nr 29, okładka, s. 460-461.

 • Powiększ zdjęcie Kwit rekwizycyjny mienia fabryki pluszu i obić Juliusza Flakera z 1915 roku. Była to jedna z większych fabryk włókienniczych w Białymstoku; z zasobu Archiwum Państwowego w Białymstoku, Komisja Rekwizycyjna powiatu białostockiego, sygn. 2, k. 27.

  Kwit rekwizycyjny mienia fabryki pluszu i obić Juliusza Flakera z 1915 roku. Była to jedna z większych fabryk włókienniczych w Białymstoku; z zasobu Archiwum Państwowego w Białymstoku, Komisja Rekwizycyjna powiatu białostockiego, sygn. 2, k. 27.

 • Powiększ zdjęcie Wykaz mieszkańców, którzy musieli dostarczyć 220 robotników oraz 34 podwody do budowy umocnień w strategicznych punktach obrony Białegostoku; z zasobu Archiwum Państwowego w Białymstoku, Zarząd Gminy Pawły, sygn. 15, k. 51.

  Wykaz mieszkańców, którzy musieli dostarczyć 220 robotników oraz 34 podwody do budowy umocnień w strategicznych punktach obrony Białegostoku; z zasobu Archiwum Państwowego w Białymstoku, Zarząd Gminy Pawły, sygn. 15, k. 51.

 • Powiększ zdjęcie Relacja mieszkańca Białegostoku z pierwszego bombardowania miasta przez lotnictwo niemieckie w kwietniu 1915 roku; zasobu Archiwum Państwowego w Białymstoku, Wspomnienia Feliksa Zimnocha, Komitet Wojewódzki PZPR w Białymstoku, sygn. 2712, k. 2.

  Relacja mieszkańca Białegostoku z pierwszego bombardowania miasta przez lotnictwo niemieckie w kwietniu 1915 roku; zasobu Archiwum Państwowego w Białymstoku, Wspomnienia Feliksa Zimnocha, Komitet Wojewódzki PZPR w Białymstoku, sygn. 2712, k. 2.

 • Powiększ zdjęcie Imienny spis zabitych, rannych i zaginionych bez wieści niższej rangi z terenów guberni grodzieńskiej (lata 1914-1915); z zasobu Archiwum Państwowego w Białymstoku, Rząd Gubernialny Łomżyński, sygn. 1054, k. 230.

  Imienny spis zabitych, rannych i zaginionych bez wieści niższej rangi z terenów guberni grodzieńskiej (lata 1914-1915); z zasobu Archiwum Państwowego w Białymstoku, Rząd Gubernialny Łomżyński, sygn. 1054, k. 230.

 • Powiększ zdjęcie Ankieta Osobowa Nestora Pierewoja (1887-1975), ur. w Konrozach. Był on organizatorem Zjazdu Bieżeńców w Moskiwie w 1918 r. Zwolennik powrotu uchodźców do rodzinnych stron; z zasobu Archiwum Państwowego w Białymstoku, KW PZPR, sygn. 2873, k 1.

  Ankieta Osobowa Nestora Pierewoja (1887-1975), ur. w Konrozach. Był on organizatorem Zjazdu Bieżeńców w Moskiwie w 1918 r. Zwolennik powrotu uchodźców do rodzinnych stron; z zasobu Archiwum Państwowego w Białymstoku, KW PZPR, sygn. 2873, k 1.