Jesteś tutaj: Start / Polityka prywatności

Polityka prywatności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Niektóre elementy serwisu mogą wykorzystywać cookies (małe pliki wysyłane do komputera użytkownika identyfikując go do wykonania określonej operacji). Przykład: zmiana wielkości lub kontrastu czcionki. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę.

Nie odpowiadamy za politykę prywatności serwisów, do których prowadzą linki z tego serwisu.

Dane wynikające z logów systemowych mogą być zbierane i analizowane.


Klauzula dla użytkowników pracowni naukowej

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archiwum Państwowe
  ul. Mickiewicza 101, 15-257 Białystok.

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Krzysztof Jabłoński iodo@bialystok.ap.gov.pl; tel. (85) 743-56-03.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobu Archiwum Państwowego w Białymstoku — na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 4. Pani/Pana dane osobowych nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym.

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z określonym przepisami prawa (zgodnie z JRWA).

 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.


Klauzula informacyjna dla klientów urzędu 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Białymstoku, ul. Mickiewicza 101, 15-257 Białystok.

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Krzysztof Jabłoński iodo@bialystok.ap.gov.pl; tel. (85) 743-56-03.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu — na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r — Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa (zgodnie z JRWA).

 6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Kodeks Postępowania Administracyjnego jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.


Klauzula informacyjna dotycząca systemu monitoringu wizyjnego

 • administratorem systemu monitoringu jest Archiwum Państwowe w Białymstoku,
  ul. Mickiewicza 101, 15-257 Białystok. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.

 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Krzysztof Jabłoński iodo@bialystok.ap.gov.pl;  tel. (85) 743-56-03.

 • podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.

 • zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 60 dni.

 • osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych

 • osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-07-19
Data publikacji:2018-07-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Jarosław Jasiński
Liczba odwiedzin:4511