Jesteś tutaj: Start / Galeria / 100 rocznica odzyskania przez Białystok niepodległości

100 rocznica odzyskania przez Białystok niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Pododdziały W.P. podczas mszy polowej przed białostocką farą, 22.II.1919 r.; Zbiory MWB;

  Pododdziały W.P. podczas mszy polowej przed białostocką farą, 22.II.1919 r.; Zbiory MWB;

 • Powiększ zdjęcie Komunikat Szefa Sztabu Generalnego Wojsk Polskich, Warszawa, 5.XI.1918 r.; Archiwum Akt Nowych w Warszawie [dalej: AAN], Gabinet Cywilny Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w Warszawie, zespół 2, sygn. 275, k. 7;

  Komunikat Szefa Sztabu Generalnego Wojsk Polskich, Warszawa, 5.XI.1918 r.; Archiwum Akt Nowych w Warszawie [dalej: AAN], Gabinet Cywilny Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w Warszawie, zespół 2, sygn. 275, k. 7;

 • Powiększ zdjęcie Msza polowa, odprawiana przez ks. Lucjana Chaleckiego, z okazji powitania oddziałów polskich w Białymstoku, 22.II. 1919 r.; Zbiory Muzeum Wojska w Białymstoku [dalej: MWB];

  Msza polowa, odprawiana przez ks. Lucjana Chaleckiego, z okazji powitania oddziałów polskich w Białymstoku, 22.II. 1919 r.; Zbiory Muzeum Wojska w Białymstoku [dalej: MWB];

 • Powiększ zdjęcie Msza polowa z udziałem ochotników Białostockiego Pułku Strzelców, 22.II. 1919 r.; Zbiory MWB;

  Msza polowa z udziałem ochotników Białostockiego Pułku Strzelców, 22.II. 1919 r.; Zbiory MWB;

 • Powiększ zdjęcie Msza polowa, 22.II.1919 r.; Zbiory Muzeum Historycznego w Białymstoku;

  Msza polowa, 22.II.1919 r.; Zbiory Muzeum Historycznego w Białymstoku;

 • Powiększ zdjęcie Odpis Rozkazu Wydziału Żandarmerii Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego Nr 88 z 29.III.1919 r.; AAN, Biuro Sejmu RP w Warszawie, zespół 5, sygn. 25, s. 17;

  Odpis Rozkazu Wydziału Żandarmerii Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego Nr 88 z 29.III.1919 r.; AAN, Biuro Sejmu RP w Warszawie, zespół 5, sygn. 25, s. 17;

 • Powiększ zdjęcie Memoriał Centralnego Polskiego Komitetu Narodowego Obwodu Białostockiego do Kancelarii Cywilnej Naczelnika Państwa (pismo wpłynęło 3.IV.1919 r.); AAN, Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa w Warszawie, zespół 3, sygn. 313, s. 99-100;

  Memoriał Centralnego Polskiego Komitetu Narodowego Obwodu Białostockiego do Kancelarii Cywilnej Naczelnika Państwa (pismo wpłynęło 3.IV.1919 r.); AAN, Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa w Warszawie, zespół 3, sygn. 313, s. 99-100;

 • Powiększ zdjęcie Memoriał Centralnego Polskiego Komitetu Narodowego Obwodu Białostockiego do Kancelarii Cywilnej Naczelnika Państwa (pismo wpłynęło 3.IV.1919 r.); AAN, Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa w Warszawie, zespół 3, sygn. 313, s. 99-100;

  Memoriał Centralnego Polskiego Komitetu Narodowego Obwodu Białostockiego do Kancelarii Cywilnej Naczelnika Państwa (pismo wpłynęło 3.IV.1919 r.); AAN, Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa w Warszawie, zespół 3, sygn. 313, s. 99-100;

 • Powiększ zdjęcie Pieczęć Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich, 1920 r.; Archiwum Państwowe w Białymstoku [dalej: APB], Dyrekcja Lasów Państwowych Okręgu Białostockiego w Białowieży, zespół 57, sygn. 867, k. 42v;

  Pieczęć Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich, 1920 r.; Archiwum Państwowe w Białymstoku [dalej: APB], Dyrekcja Lasów Państwowych Okręgu Białostockiego w Białowieży, zespół 57, sygn. 867, k. 42v;

 • Powiększ zdjęcie Pismo z 19.V.1919 r., powołanego przez Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich przy Naczelnym Dowództwie WP, Sędziego Pokoju m. Białystok; APB, Akta notariusza Dobrzyńskiego Wacława Michała w Białymstoku, zespół 283, sygn. 1, k. 62;

  Pismo z 19.V.1919 r., powołanego przez Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich przy Naczelnym Dowództwie WP, Sędziego Pokoju m. Białystok; APB, Akta notariusza Dobrzyńskiego Wacława Michała w Białymstoku, zespół 283, sygn. 1, k. 62;

 • Powiększ zdjęcie Pieczęć Komisarza Rządu Polskiego na powiat białostocki, 11.VII.1919 r.; APB, Akta notariusza Dobrzyńskiego Wacława Michała w Białymstoku, zespół 283, sygn. 1, k. 128;

  Pieczęć Komisarza Rządu Polskiego na powiat białostocki, 11.VII.1919 r.; APB, Akta notariusza Dobrzyńskiego Wacława Michała w Białymstoku, zespół 283, sygn. 1, k. 128;

 • Powiększ zdjęcie Podpis dr. Augusta Cyfrowicza – Komisarza Rządu Polskiego na powiat białostocki, 11.VII.1919 r.; APB, Akta notariusza Dobrzyńskiego Wacława Michała w Białymstoku, zespół 283, sygn. 1, k. 128;

  Podpis dr. Augusta Cyfrowicza – Komisarza Rządu Polskiego na powiat białostocki, 11.VII.1919 r.; APB, Akta notariusza Dobrzyńskiego Wacława Michała w Białymstoku, zespół 283, sygn. 1, k. 128;

 • Powiększ zdjęcie Tableau Magistratu miasta Białystok (12.II.1919-25.X.1919); APB, Akta miasta Białegostoku, zespół 64, sygn. 1-1-12;

  Tableau Magistratu miasta Białystok (12.II.1919-25.X.1919); APB, Akta miasta Białegostoku, zespół 64, sygn. 1-1-12;

 • Powiększ zdjęcie Napoleon Cydzik – Komisarz rządowy miasta Białystok; APB, Akta miasta Białegostoku, zespół 64, sygn. 1-1-12;

  Napoleon Cydzik – Komisarz rządowy miasta Białystok; APB, Akta miasta Białegostoku, zespół 64, sygn. 1-1-12;

 • Powiększ zdjęcie Józef Puchalski – Tymczasowy prezydent Białegostoku; APB, Akta miasta Białegostoku, zespół 64, sygn. 1-1-12;

  Józef Puchalski – Tymczasowy prezydent Białegostoku; APB, Akta miasta Białegostoku, zespół 64, sygn. 1-1-12;

 • Powiększ zdjęcie Józefa Puchalskiego – Tymczasowego prezydenta Białegostoku, 29.IX.1919 r.; APB, Akta notariusza Urbanowicza Bolesława w Białymstoku, zespół 298, sygn. 1, k. 73;

  Józefa Puchalskiego – Tymczasowego prezydenta Białegostoku, 29.IX.1919 r.; APB, Akta notariusza Urbanowicza Bolesława w Białymstoku, zespół 298, sygn. 1, k. 73;

 • Powiększ zdjęcie Stenogram wystąpienia sejmowego białostockiego posła ks. dr. Stanisława Hałko, 22.VII.1919 r.; APB, Materiały Marii Kolendo, zespół 750, sygn. 72, k. 2-3;

  Stenogram wystąpienia sejmowego białostockiego posła ks. dr. Stanisława Hałko, 22.VII.1919 r.; APB, Materiały Marii Kolendo, zespół 750, sygn. 72, k. 2-3;

 • Powiększ zdjęcie Stenogram wystąpienia sejmowego białostockiego posła ks. dr. Stanisława Hałko, 22.VII.1919 r.; APB, Materiały Marii Kolendo, zespół 750, sygn. 72, k. 2-3;

  Stenogram wystąpienia sejmowego białostockiego posła ks. dr. Stanisława Hałko, 22.VII.1919 r.; APB, Materiały Marii Kolendo, zespół 750, sygn. 72, k. 2-3;

 • Powiększ zdjęcie Stenogram wystąpienia sejmowego białostockiego posła ks. dr. Stanisława Hałko, 22.VII.1919 r.; APB, Materiały Marii Kolendo, zespół 750, sygn. 72, k. 2-3;

  Stenogram wystąpienia sejmowego białostockiego posła ks. dr. Stanisława Hałko, 22.VII.1919 r.; APB, Materiały Marii Kolendo, zespół 750, sygn. 72, k. 2-3;

 • Powiększ zdjęcie Rozporządzenie Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich, dotyczące rozszerzenia granic Białegostoku o część gmin Dojlidy i Białostoczek, 10.V.1919 r., Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich, Nr 5 z 28.VI.1919 r.; zbiory biblioteczne;

  Rozporządzenie Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich, dotyczące rozszerzenia granic Białegostoku o część gmin Dojlidy i Białostoczek, 10.V.1919 r., Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich, Nr 5 z 28.VI.1919 r.; zbiory biblioteczne;

 • Powiększ zdjęcie Rozporządzenie Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich, dotyczące rozszerzenia granic Białegostoku o część gmin Dojlidy i Białostoczek, 10.V.1919 r., Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich, Nr 5 z 28.VI.1919 r.; zbiory biblioteczne;

  Rozporządzenie Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich, dotyczące rozszerzenia granic Białegostoku o część gmin Dojlidy i Białostoczek, 10.V.1919 r., Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich, Nr 5 z 28.VI.1919 r.; zbiory biblioteczne;

 • Powiększ zdjęcie „Wielki Białystok” – plan miasta, 1937 r.; APB, Akta miasta Białegostoku, zespół 64, sygn. 138-1;

  „Wielki Białystok” – plan miasta, 1937 r.; APB, Akta miasta Białegostoku, zespół 64, sygn. 138-1;

 • Powiększ zdjęcie Tableau pierwszego samorządu miejskiego Białegostoku, wybranego 7.IX.1919 r.; APB, Akta miasta Białegostoku, zespół 64, sygn. 133;

  Tableau pierwszego samorządu miejskiego Białegostoku, wybranego 7.IX.1919 r.; APB, Akta miasta Białegostoku, zespół 64, sygn. 133;

 • Powiększ zdjęcie Bolesław Szymański – pierwszy Prezydent Białegostoku, wybrany 7.IX.1919 r.; APB, Akta miasta Białegostoku, zespół 64, sygn. 133;

  Bolesław Szymański – pierwszy Prezydent Białegostoku, wybrany 7.IX.1919 r.; APB, Akta miasta Białegostoku, zespół 64, sygn. 133;

 • Powiększ zdjęcie Witold Łuszczewski – Wiceprezydent Białegostoku w latach 1919-1927; APB, Akta miasta Białegostoku, zespół 64, sygn. 133;

  Witold Łuszczewski – Wiceprezydent Białegostoku w latach 1919-1927; APB, Akta miasta Białegostoku, zespół 64, sygn. 133;

 • Powiększ zdjęcie Feliks Filipowicz – Prezes Rady Miejskiej Białegostoku w latach 1919-1927; APB, Akta miasta Białegostoku, zespół 64, sygn. 133;

  Feliks Filipowicz – Prezes Rady Miejskiej Białegostoku w latach 1919-1927; APB, Akta miasta Białegostoku, zespół 64, sygn. 133;

 • Powiększ zdjęcie Podpis Bolesława Szymańskiego – Prezydenta Białegostoku w latach 1919-1928; APB, Akta notariusza Urbanowicza Bolesława w Białymstoku, zespół 298, sygn. 1, k. 390v;

  Podpis Bolesława Szymańskiego – Prezydenta Białegostoku w latach 1919-1928; APB, Akta notariusza Urbanowicza Bolesława w Białymstoku, zespół 298, sygn. 1, k. 390v;

 • Powiększ zdjęcie Podpis Witolda Łuszczewskiego – Wiceprezydenta Białegostoku w latach 1919-1927; APB, Akta notariusza Urbanowicza Bolesława w Białymstoku, zespół 298, sygn. 1, k. 326;

  Podpis Witolda Łuszczewskiego – Wiceprezydenta Białegostoku w latach 1919-1927; APB, Akta notariusza Urbanowicza Bolesława w Białymstoku, zespół 298, sygn. 1, k. 326;

 • Powiększ zdjęcie Depesza do Belwederu, przesłana w dniu 3.VIII.1919 r. przez Sąd Okręgowy i Prokuraturę w Białymstoku; AAN, Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa w Warszawie, zespół 3, sygn. 161, k. 14;

  Depesza do Belwederu, przesłana w dniu 3.VIII.1919 r. przez Sąd Okręgowy i Prokuraturę w Białymstoku; AAN, Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa w Warszawie, zespół 3, sygn. 161, k. 14;

 • Powiększ zdjęcie Depesza do Belwederu, przesłana 20.XI.1919 r. przez Radę Miejską wojewódzkiego miasta Białegostoku; AAN, Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa w Warszawie, zespół 3, sygn. 161, k. 105;

  Depesza do Belwederu, przesłana 20.XI.1919 r. przez Radę Miejską wojewódzkiego miasta Białegostoku; AAN, Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa w Warszawie, zespół 3, sygn. 161, k. 105;

 • Powiększ zdjęcie Depesza do Belwederu, przesłana 23.XI.1919 r. przez Sejmik Powiatu Białostockiego; AAN, Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa w Warszawie, zespół 3, sygn. 161, k. 123;

  Depesza do Belwederu, przesłana 23.XI.1919 r. przez Sejmik Powiatu Białostockiego; AAN, Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa w Warszawie, zespół 3, sygn. 161, k. 123;

 • Powiększ zdjęcie Depesza wysłana w imieniu Rady Miejskiej Białegostoku przez jej Prezesa – Feliksa Filipowicza do Belwederu w dniu 5.VII.1921 r.; AAN, Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa w Warszawie, zespół 3, sygn. 22, k. 11;

  Depesza wysłana w imieniu Rady Miejskiej Białegostoku przez jej Prezesa – Feliksa Filipowicza do Belwederu w dniu 5.VII.1921 r.; AAN, Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa w Warszawie, zespół 3, sygn. 22, k. 11;