Sympozjum archiwistów - relacja ze spotkania

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 października 2019

Archiwum Państwowe w Białymstoku w dniu 22 października 2019 r. zorganizowało seminarium szkoleniowe poświęcone przekazywaniu materiałów archiwalnych do Archiwum przez państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne. Podczas szkolenia omówione zostały problemy, z którymi najczęściej muszą zmierzyć się archiwiści zakładowi w trakcie przygotowywania materiałów archiwalnych do przekazania do Archiwum Państwowego, a szczególną uwagę zwrócono na sprawy zabezpieczenia i konserwacji dokumentacji. W seminarium szkoleniowym wzięło udział 66 archiwistów zakładowych z urzędów gmin i miast, starostw, wojewódzkich inspekcji, a także sądów i prokuratur.  

Celem spotkania było przekazanie wiedzy z dziedziny magazynowania dokumentacji archiwalnej, zapewnienia odpowiednich warunków mikroklimatycznych w magazynach oraz integracja środowiska, z którym Archiwum stara się utrzymywać jak najlepsze kontakty. Zaprezentowane zostały rodzaje opakowań ochronnych oraz omówiono ich zastosowanie.

Kolejna prezentacja dotyczyła rodzaju zniszczeń mechanicznych, fizykochemicznych oraz  biologicznych. Zniszczenia zostały przedstawione w „Atlasie Zniszczeń Dokumentów Archiwalnych”. Pokazany został również sposób typowania i wybierania miejsc do pobrania próbek mikrobiologicznych z materiałów archiwalnych. W tym celu zademonstrowano w jaki sposób należy pobierać próbki za pomocą jałowej wymazówki.

Na zakończenie omówiono postępowanie zalecane przez mikrobiologów po otrzymaniu wyników badań z dokumentacją czystą mikrobiologicznie oraz z dokumentacją skażoną, w przypadku, której należy zastosować fumigację tlenkiem etylenu lub przeprowadzić działania z zakresy dezynfekcji pasywnej.

Następnie nasi goście zostali oprowadzeni po obiekcie Archiwum. Duże zainteresowanie wzbudziły magazyny archiwalne oraz pracownie digitalizacji i konserwacji materiałów archiwalnych. Kolejne seminarium szkoleniowe dla osób, które się zgłosiły na seminarium, ale ze względu na ograniczoną ilość miejsc nie mogły wziąć w nim udziału planujemy zorganizować pod koniec listopada 2019 r.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Marek Kietliński i Sławomir Iwaniuk – kierownik Oddziału Nadzoru witają przybyłych gości

  Marek Kietliński i Sławomir Iwaniuk – kierownik Oddziału Nadzoru witają przybyłych gości

 • Powiększ zdjęcie Sławomir Iwaniuk omawia procedury przekazywania dokumentacji archiwalnej do Archiwum Państwowego

  Sławomir Iwaniuk omawia procedury przekazywania dokumentacji archiwalnej do Archiwum Państwowego

 • Powiększ zdjęcie Ewa Wróblewska – konserwator archiwalny prezentuje opakowania ochronne

  Ewa Wróblewska – konserwator archiwalny prezentuje opakowania ochronne

 • Powiększ zdjęcie Ewa Siemieniako – konserwator archiwalny prezentuje „Atlas Zniszczeń Dokumentów Archiwalnych”

  Ewa Siemieniako – konserwator archiwalny prezentuje „Atlas Zniszczeń Dokumentów Archiwalnych”

 • Powiększ zdjęcie Prezentacja metod konserwatorskich

  Prezentacja metod konserwatorskich

 • Powiększ zdjęcie Prezentacja magazynów archiwalnych

  Prezentacja magazynów archiwalnych

 • Powiększ zdjęcie Wizyta w pracowni konserwacji archiwaliów

  Wizyta w pracowni konserwacji archiwaliów

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-10-24
Data publikacji:2019-10-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Jarosław Jasiński
Liczba odwiedzin:810