30. rocznica wolnych wyborów samorządowych (w województwie łomżyńskim)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 maja 2020

30 lat temu, 27 maja 1990 roku, odbyły się wybory samorządowe - pierwsze w pełni demokratyczne wybory w Polsce po 1945 roku. W styczniu 1990 rokuSenat przyjął pakiet ustaw samorządowych, a tzw. Sejm kontraktowy uchwalił je w marcu tego samego roku. Najważniejszą z nich była ustawa o samorządzie gminnym, uchwalona 8 marca 1990 r. Przewidywała ona wprowadzenie w miejsce istniejących w PRL rad narodowych rad gmin o znacznie większych uprawnieniach. Nowo wybrane rady gmin powoływały swoje władze wykonawcze - prezydentów miast (w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców oraz tych, gdzie dotąd byli prezydenci, czyli praktycznie w większości miast powyżej 50 tys. mieszkańców), burmistrzów (w mniejszych miastach) oraz wójtów (w gminach wiejskich). Radni spośród swego grona wybierali również delegatów do Sejmiku Samorządowego Województwa.

Ustawa stworzyła podstawy społecznościom lokalnym do zarządzania częścią spraw publicznych, gminy otrzymały własne źródła dochodów i możliwość decydowania o wydatkach

Ustawa wprowadzała też instytucję Generalnego Komisarza Wyborczego, którym premier Tadeusz Mazowiecki mianował sędziego Jerzego Stępnia. W województwach za przebieg wyborów odpowiadali wojewódzcy komisarze wyborczy. Funkcję taką w województwie łomżyńskim pełnił sędzia Mirosław Trzaska.

W województwie łomżyńskim wybierano członków 41 rad gmin, w tym: 29 rad w gminach, 11 rad miast i gmin oraz Rady Miejskiej w Łomży. Utworzono 762 okręgów wyborczych, a wybory przeprowadzono w 233 obwodach głosowania. Uprawnionych do głosowania było 242 792 osób, a udział wzięło 106 172 osób, co dało frekwencję 43,73 %, nieznacznie wyższą od średniej krajowej (42%). W przypadku samej Łomży frekwencja ta była niższa i wyniosła 39,03%. Na ogólną liczbę 790 mandatów kandydowało 2162 kandydatów, wybrano spośród nich 788 radnych do rad gmin, w tym: 32 do Rady Miejskiej w Łomży (w województwie 2 mandaty nie zostały obsadzone).

Kandydatów i listy kandydatów zgłosiły 43 organizacje. Do najbardziej aktywnych należały: Komitety Obywatelskie „Solidarność”, Polskie Stronnictwo Ludowe, Komitet Obywatelski Liberalno- Demokratyczny, Socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej, Katolickie Stowarzyszenie „Pokój i Dobro”, Stronnictwo Demokratyczne, Ludowo- Narodowy Komitet Wyborczy. Znaczny był udział lokalnych komitetów wyborczych. Podobnie jak w całym kraju największe poparcie uzyskały Komitety Obywatelskie „Solidarność”.

Danuta Bzura

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Zarządzenie Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Łomży w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad na terenie województwa łomżyńskiego(Krajowe Biuro Wyborcze,syg.2,k.1)

  Zarządzenie Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Łomży w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad na terenie województwa łomżyńskiego(Krajowe Biuro Wyborcze,syg.2,k.1)

 • Powiększ zdjęcie Zarządzenie Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Łomży(Krajowe Biuro Wyborcze,syg.2,k.2)

  Zarządzenie Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Łomży(Krajowe Biuro Wyborcze,syg.2,k.2)

 • Powiększ zdjęcie Pismo Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w sprawie organizacji wyborów(Krajowe Biuro Wyborcze,sygn.10,k.107),

  Pismo Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w sprawie organizacji wyborów(Krajowe Biuro Wyborcze,sygn.10,k.107),

 • Powiększ zdjęcie Pismo Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w sprawie organizacji wyborów(Krajowe Biuro Wyborcze,sygn.10,k.107v)

  Pismo Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w sprawie organizacji wyborów(Krajowe Biuro Wyborcze,sygn.10,k.107v)

 • Powiększ zdjęcie Pismo Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w sprawie organizacji wyborów(Krajowe Biuro Wyborcze,sygn.10,k.108)

  Pismo Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w sprawie organizacji wyborów(Krajowe Biuro Wyborcze,sygn.10,k.108)

 • Powiększ zdjęcie Zarządzenie Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomży (Krajowe Biuro Wyborcze,sygn.8,k.33)

  Zarządzenie Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomży (Krajowe Biuro Wyborcze,sygn.8,k.33)

 • Powiększ zdjęcie Podział Łomży na okręgi wyborcze(Krajowe Biuro Wyborcze,syg.7,k.30)

  Podział Łomży na okręgi wyborcze(Krajowe Biuro Wyborcze,syg.7,k.30)

 • Powiększ zdjęcie Podział Łomży na okręgi wyborcze(Krajowe Biuro Wyborcze,syg.7,k.31)

  Podział Łomży na okręgi wyborcze(Krajowe Biuro Wyborcze,syg.7,k.31)

 • Powiększ zdjęcie Wzór karty do głosowania (Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łomży, sygn.1,k.5)

  Wzór karty do głosowania (Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łomży, sygn.1,k.5)

 • Powiększ zdjęcie Wzór karty do głosowania (Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łomży, sygn.1,k.6)

  Wzór karty do głosowania (Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łomży, sygn.1,k.6)

 • Powiększ zdjęcie Wzór karty do głosowania (Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łomży, sygn.1,k.7)

  Wzór karty do głosowania (Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łomży, sygn.1,k.7)

 • Powiększ zdjęcie Wzór karty do głosowania (Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łomży, sygn.1,k.8)

  Wzór karty do głosowania (Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łomży, sygn.1,k.8)

 • Powiększ zdjęcie Wzór karty do głosowania (Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łomży, sygn.1,k.9)

  Wzór karty do głosowania (Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łomży, sygn.1,k.9)

 • Powiększ zdjęcie Wzory karty do głosowania (Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łomży, sygn.1,k.10-12)

  Wzory karty do głosowania (Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łomży, sygn.1,k.10-12)

 • Powiększ zdjęcie Skarga na działalność Terytorialnej Komisji Wyborczej w Łomży(Krajowe Biuro Wyborcze,syg.5,k.2)

  Skarga na działalność Terytorialnej Komisji Wyborczej w Łomży(Krajowe Biuro Wyborcze,syg.5,k.2)

 • Powiększ zdjęcie Skarga na działalność Terytorialnej Komisji Wyborczej w Łomży(Krajowe Biuro Wyborcze,syg.5,k.3)

  Skarga na działalność Terytorialnej Komisji Wyborczej w Łomży(Krajowe Biuro Wyborcze,syg.5,k.3)

 • Powiększ zdjęcie Skarga na działalność Terytorialnej Komisji Wyborczej w Łomży(Krajowe Biuro Wyborcze,syg.5,k.4)

  Skarga na działalność Terytorialnej Komisji Wyborczej w Łomży(Krajowe Biuro Wyborcze,syg.5,k.4)

 • Powiększ zdjęcie Protokół głosowania w okręgu wyborczym nr 3 w Kołakach Kościelnych(Krajowe Biuro Wyborcze,sygn.9,k.3)

  Protokół głosowania w okręgu wyborczym nr 3 w Kołakach Kościelnych(Krajowe Biuro Wyborcze,sygn.9,k.3)

 • Powiększ zdjęcie Protokół głosowania w okręgu wyborczym nr 3 w Kołakach Kościelnych(Krajowe Biuro Wyborcze,sygn.9,k.3v)

  Protokół głosowania w okręgu wyborczym nr 3 w Kołakach Kościelnych(Krajowe Biuro Wyborcze,sygn.9,k.3v)

 • Powiększ zdjęcie Protokół głosowania w okręgu wyborczym nr 6 w Przytułach(Krajowe Biuro Wyborcze,sygn.9,k.38)

  Protokół głosowania w okręgu wyborczym nr 6 w Przytułach(Krajowe Biuro Wyborcze,sygn.9,k.38)

 • Powiększ zdjęcie Protokół głosowania w okręgu wyborczym nr 6 w Przytułach(Krajowe Biuro Wyborcze,sygn.9,k.38v)

  Protokół głosowania w okręgu wyborczym nr 6 w Przytułach(Krajowe Biuro Wyborcze,sygn.9,k.38v)

 • Powiększ zdjęcie Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nurze (Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łomży, sygn.1,k.1)

  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nurze (Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łomży, sygn.1,k.1)

 • Powiększ zdjęcie Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nurze (Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łomży, sygn.1,k.2)

  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nurze (Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łomży, sygn.1,k.2)

 • Powiększ zdjęcie Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nurze (Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łomży, sygn.1,k.3)

  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nurze (Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łomży, sygn.1,k.3)

 • Powiększ zdjęcie Lista radnych Łomży wybranych w wyborach 27 maja 1990 r. (źródło-UM Łomża)

  Lista radnych Łomży wybranych w wyborach 27 maja 1990 r. (źródło-UM Łomża)

 • Powiększ zdjęcie Nowo wybrana Rada Miejska Łomży przed budynkiem Urzędu,1990 (ze zbiorów UM w Łomży)

  Nowo wybrana Rada Miejska Łomży przed budynkiem Urzędu,1990 (ze zbiorów UM w Łomży)

 • Powiększ zdjęcie Odręczna notatka z wynikami wyborów do Rady Miejskiej Łomży (źródło-UM w Łomży)cz.1

  Odręczna notatka z wynikami wyborów do Rady Miejskiej Łomży (źródło-UM w Łomży)cz.1

 • Powiększ zdjęcie Odręczna notatka z wynikami wyborów do Rady Miejskiej Łomży (źródło-UM w Łomży)cz.2

  Odręczna notatka z wynikami wyborów do Rady Miejskiej Łomży (źródło-UM w Łomży)cz.2

 • Powiększ zdjęcie Sprawozdanie Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Łomży z przebiegu Wyborów(Krajowe Biuro Wyborcze,syg.7,k.32)

  Sprawozdanie Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Łomży z przebiegu Wyborów(Krajowe Biuro Wyborcze,syg.7,k.32)

 • Powiększ zdjęcie 30.	Sprawozdanie Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Łomży z przebiegu Wyborów(Krajowe Biuro Wyborcze,syg.7,k.33)

  30. Sprawozdanie Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Łomży z przebiegu Wyborów(Krajowe Biuro Wyborcze,syg.7,k.33)

 • Powiększ zdjęcie Sprawozdanie Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Łomży z przebiegu Wyborów(Krajowe Biuro Wyborcze,syg.7,k.34)

  Sprawozdanie Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Łomży z przebiegu Wyborów(Krajowe Biuro Wyborcze,syg.7,k.34)

 • Powiększ zdjęcie Sprawozdanie Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Łomży z przebiegu Wyborów(Krajowe Biuro Wyborcze,syg.7,k.35)

  Sprawozdanie Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Łomży z przebiegu Wyborów(Krajowe Biuro Wyborcze,syg.7,k.35)

 • Powiększ zdjęcie Sprawozdanie Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Łomży z przebiegu Wyborów(Krajowe Biuro Wyborcze,syg.7,k.36)

  Sprawozdanie Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Łomży z przebiegu Wyborów(Krajowe Biuro Wyborcze,syg.7,k.36)

 • Powiększ zdjęcie Sprawozdanie Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Łomży z przebiegu Wyborów(Krajowe Biuro Wyborcze,syg.7,k.37)

  Sprawozdanie Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Łomży z przebiegu Wyborów(Krajowe Biuro Wyborcze,syg.7,k.37)

 • Powiększ zdjęcie Pierwsza strona Dziennika Urzędowego Województwa Łomżyńskiego z wynikami wyborów samorządowych w 1991 roku

  Pierwsza strona Dziennika Urzędowego Województwa Łomżyńskiego z wynikami wyborów samorządowych w 1991 roku

 • Powiększ zdjęcie Sprawozdanie finansowe komitetu Fundacja Obywatelska w Łomży(Krajowe Biuro Wyborcze,syg.6,k.1)

  Sprawozdanie finansowe komitetu Fundacja Obywatelska w Łomży(Krajowe Biuro Wyborcze,syg.6,k.1)

 • Powiększ zdjęcie Sprawozdanie finansowe komitetu Fundacja Obywatelska w Łomży(Krajowe Biuro Wyborcze,syg.6,k.2)

  Sprawozdanie finansowe komitetu Fundacja Obywatelska w Łomży(Krajowe Biuro Wyborcze,syg.6,k.2)

 • Powiększ zdjęcie Sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Łomży(Krajowe Biuro Wyborcze,syg.6,k.5)

  Sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Łomży(Krajowe Biuro Wyborcze,syg.6,k.5)

 • Powiększ zdjęcie Sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego Stronnictwa Demokratycznego w Łomży(Krajowe Biuro Wyborcze,syg.6,k.2)

  Sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego Stronnictwa Demokratycznego w Łomży(Krajowe Biuro Wyborcze,syg.6,k.2)

 • Powiększ zdjęcie Protokół I Sesji Rady Miejskiej (źródło-UM w Łomży)

  Protokół I Sesji Rady Miejskiej (źródło-UM w Łomży)

 • Powiększ zdjęcie Protokół I Sesji Rady Miejskiej (źródło-UM w Łomży)

  Protokół I Sesji Rady Miejskiej (źródło-UM w Łomży)

 • Powiększ zdjęcie Sesja Rady Miejskiej Łomży,1990 (ze zbiorów UM)

  Sesja Rady Miejskiej Łomży,1990 (ze zbiorów UM)

 • Powiększ zdjęcie Członkowie nowo wybranej Rady Miejskiej Łomży ze sztandarem Solidarności,1990 (źródło-UM w Łomży)

  Członkowie nowo wybranej Rady Miejskiej Łomży ze sztandarem Solidarności,1990 (źródło-UM w Łomży)

 • Powiększ zdjęcie Pokwitowanie odbioru legitymacji przez radnych Rady Miejskiej w Łomży (źródło-UM w Łomży)

  Pokwitowanie odbioru legitymacji przez radnych Rady Miejskiej w Łomży (źródło-UM w Łomży)

 • Powiększ zdjęcie Uchwała Rady Miejskiej w Łomży w sprawie wyboru przewodniczącego Rady (źródło-UM w Łomży)

  Uchwała Rady Miejskiej w Łomży w sprawie wyboru przewodniczącego Rady (źródło-UM w Łomży)

 • Powiększ zdjęcie Uchwała Rady Miejskiej w Łomży w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady (źródło-UM w Łomży)

  Uchwała Rady Miejskiej w Łomży w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady (źródło-UM w Łomży)

 • Powiększ zdjęcie Uchwała Rady Miejskiej w Łomży w sprawie wyboru Prezydenta Miasta Łomży (źródło-UM w Łomży)

  Uchwała Rady Miejskiej w Łomży w sprawie wyboru Prezydenta Miasta Łomży (źródło-UM w Łomży)

 • Powiększ zdjęcie Marek Przeździecki, pierwszy demokratycznie wybrany Prezydent Łomży (foto 2019 r, ze zbiorów Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w Łomży)

  Marek Przeździecki, pierwszy demokratycznie wybrany Prezydent Łomży (foto 2019 r, ze zbiorów Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w Łomży)

 • Powiększ zdjęcie Wykaz członków komisji Rady Miejskiej Łomży (źródło-UM w Łomży)

  Wykaz członków komisji Rady Miejskiej Łomży (źródło-UM w Łomży)

 • Powiększ zdjęcie Wykaz członków komisji Rady Miejskiej Łomży (źródło-UM w Łomży)

  Wykaz członków komisji Rady Miejskiej Łomży (źródło-UM w Łomży)

 • Powiększ zdjęcie Wykaz członków komisji Rady Miejskiej Łomży (źródło-UM w Łomży)

  Wykaz członków komisji Rady Miejskiej Łomży (źródło-UM w Łomży)

 • Powiększ zdjęcie Uchwały Rady Miejskiej w Łomży w sprawie wyboru delegatów do Sejmiku Samorządowego(źródło-UM w Łomży)

  Uchwały Rady Miejskiej w Łomży w sprawie wyboru delegatów do Sejmiku Samorządowego(źródło-UM w Łomży)

 • Powiększ zdjęcie Członkowie Rady Miejskiej Łomży na ul. Długiej w Łomży (ze zbiorów UM w Łomży)

  Członkowie Rady Miejskiej Łomży na ul. Długiej w Łomży (ze zbiorów UM w Łomży)

 • Powiększ zdjęcie Protokół I sesji Sejmiku Samorządowego Województwa Łomżyńskiego (Sejmik Samorządowy woj. łomżyńskiego, sygn.1,k.1)

  Protokół I sesji Sejmiku Samorządowego Województwa Łomżyńskiego (Sejmik Samorządowy woj. łomżyńskiego, sygn.1,k.1)

 • Powiększ zdjęcie Lista obecności delegatów na pierwsze posiedzenie Sejmiku Samorządowego Województwa Łomżyńskiego (Sejmik Samorządowy woj. łomżyńskiego, sygn.1,k.38)

  Lista obecności delegatów na pierwsze posiedzenie Sejmiku Samorządowego Województwa Łomżyńskiego (Sejmik Samorządowy woj. łomżyńskiego, sygn.1,k.38)

 • Powiększ zdjęcie Lista obecności delegatów na pierwsze posiedzenie Sejmiku Samorządowego Województwa Łomżyńskiego (Sejmik Samorządowy woj. łomżyńskiego, sygn.1,k.39)

  Lista obecności delegatów na pierwsze posiedzenie Sejmiku Samorządowego Województwa Łomżyńskiego (Sejmik Samorządowy woj. łomżyńskiego, sygn.1,k.39)

 • Powiększ zdjęcie Lista obecności delegatów na pierwsze posiedzenie Sejmiku Samorządowego Województwa Łomżyńskiego (Sejmik Samorządowy woj. łomżyńskiego, sygn.1,k.40)

  Lista obecności delegatów na pierwsze posiedzenie Sejmiku Samorządowego Województwa Łomżyńskiego (Sejmik Samorządowy woj. łomżyńskiego, sygn.1,k.40)

 • Powiększ zdjęcie Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Prezydium Sejmiku Samorządowego Województwa Łomżyńskiego (Sejmik Samorządowy woj. łomżyńskiego, sygn.1,k.63)

  Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Prezydium Sejmiku Samorządowego Województwa Łomżyńskiego (Sejmik Samorządowy woj. łomżyńskiego, sygn.1,k.63)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-05-26
Data publikacji:2020-05-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Jarosław Jasiński
Liczba odwiedzin:499