Stan wojenny w łomżyńskim

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 grudnia 2016

Dekretem z 12 grudnia 1981 roku Rada Państwa wprowadziła z dniem 13 grudnia 1981 roku na obszarze Polski stan wojenny. Ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego pod przewodnictwem generała Wojciecha Jaruzelskiego. Na mocy dekretu zawieszono działalność wszystkich organizacji, stowarzyszeń i związków zawodowych, w tym NSZZ „Solidarność”, zawieszono wydawanie gazet i czasopism, wyłączono komunikację telefoniczną, wprowadzono cenzurę korespondencji, ograniczono możliwośc przemieszczania się poprzez wprowadzenie godziny milicyjnej (początkowo w godz. 19:00 – 6:00, później 22:00 – 6:00) oraz zakaz opuszczania miejsca zamieszkania bez zezwolenia władz. O wprowadzeniu stanu wojennego społeczeństwo zostało poinformowane przez polskie radio o godz. 6:00 rano. Kilka godzin wcześniej, bo o godz.0:00 w nocy z 12 na 13 grudnia, rozpoczęły się masowe aresztowania działaczy opozycji, przede wszystkim „Solidarności”, prowadzone w ramach akcji „Jodła”.

W województwie łomżyńskim aresztowano tej nocy 26 działaczy „Solidarności”. Większość z nich – 19 osób stanowili mieszkańcy Łomży. Początkowo przewieziono ich do aresztu śledczego w Białymstoku, będącego ośrodkiem przejściowym. Przebywające w nim kobiety przewieziono do Gołdapi, mężczyzn zaś do Suwałk. Internowania i aresztowania działaczy „Solidarności” następowały również w dniach późniejszych.

Władzę w województwie na mocy Dekretu o stanie wojennym przejął wojewódzki pełnomocnik Komitetu Obrony Kraju. W Łomży był nim początkowo płk Filip Majewski, którego w marcu 1982 roku zastąpił płk Lucjan Zapała, następnie zaś (od 16 lipca 1982 r.) – płk Kazimierz Jaroń. Kierował on dziewięcioosobowym sztabem, w którego składzie znajdował się między innymi szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Józef Piotrowski i komendant wojewódzki Milicji Obywatelskiej – płk Stefan Sokołowski. Podlegało mu wojsko i nowe ogniwo władzy – komisarze wojskowi, skierowanychi do większych zakładów, do szkół, do urzędów miast i gmin. Komisarzami wojskowymi byli oficerowie Ludowego Wojska Polskiego, pochodzący zwykle z miejscowych jednostek, choć zdarzali się też przyjezdni. W terenie działały Wojskowe Terenowe Grupy Operacyjne, które miały wykrywać nieprawidłowości w funkcjonowaniu urzędów i przedsiębiorstw, wnioskować o karanie winnych nieprawidłowości czy nadużyć gospodarczych.

Wraz z wprowadzneim stanu wojennego zawieszona została działalność instytucji kultury, stowarzyszeń oraz prasy, w tym tygodnika „Kontakty”. Przeprowadzona została tzw. weryfikacja pracowników tych instytucji. Weryfikacji podlegały całe grupy zawodowe, przede wszystkim nauyczyciele, lekarze, pracownicy administracji państwowej.

Internowania i weryfikacje nie zakończyły się w pierwszych dniach i tygodniach, a trwały cały czas.
Internowanie było tylko jedną z wielu represji, jakimi dysponowała władza. Działaczy opozycji wcielano do wojska, ORMO (ochotnicze rezerwy milicji obywatelskiej), zmuszano do wystąpienia ze związku oraz podpisywania oświadczeń o lojalności wobec państwa, nękano częstymi rewizjami i rozmowami ostrzegawczymi.
Dla przeciętnego mieszkańca województwa łomżyńskiego wprowadzenie stanu wojennego oznaczało strach i niepewność. Stan wojenny identyfikowano z wojną domową. Społeczeństwo obawiało się interwencji z zewnątrz, wywózek na Wschód i aresztowań. Ludzie przygotowywali się jak do wojny, robiąc zapasy żywności i towarów pierwszej potrzeby.

Uciążliwości stanu wojennego powodowały społeczny opór, który w przypadku województwa łomżyńskiego nie był aż tak spektakularny. Nie doszło tu do wielkich strajków, manifestacji. Tym nie mniej podejmowane były próby oporu, budzące niepokój władzy.

W przechowywanych w Archiwum Państwowym w Białymstoku Oddział w Łomży materiałach archiwalnych znajdują się informacje na temat stanu wojennego w Łomży i województwie. Są to materiały opracowane lub przygotowane przez ówczesne władze, stąd pokazują obraz stanu wojennego widziany „oczyma” władzy, tym nie mniej pozwolą poznać przynajmniej część prawdy o tamtym okresie.

 Prezentowane dokumenty pochodzą z następujących zespołów akt: Komitet Wojewódzki PZPR w Łomży (zespół akt nr 455), Wojewódzki Komitet Obrony w Łomży (zespół nr 610) i Urząd Wojewódzki w Łomży (zespół akt nr 563). Nieliczne fotografie pochodzą ze zbiorów Pana Mariana Chojnowskiego- przewodniczącego łomżyńskiej „Solidarności”.

Danuta Bzura

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Działacze i doradcy łomżyńskiej „Solidarności” – Marian Chojnowski, Bogusław Baranowski, Antoni Rogowski, Halina Seskiewicz, Teresa Kempisty, Lech Kozioł, Henryk Tomaszewski, Paweł Zajączkowski, Teresa Steckiewicz, Irena Milewska, Danuta Dudzińska.

  Działacze i doradcy łomżyńskiej „Solidarności” – Marian Chojnowski, Bogusław Baranowski, Antoni Rogowski, Halina Seskiewicz, Teresa Kempisty, Lech Kozioł, Henryk Tomaszewski, Paweł Zajączkowski, Teresa Steckiewicz, Irena Milewska, Danuta Dudzińska.

 • Powiększ zdjęcie Skład osobowy Prezydium NSZZ Solidarność w Łomży (KW PZPR,sygn.375,k.57)

  Skład osobowy Prezydium NSZZ Solidarność w Łomży (KW PZPR,sygn.375,k.57)

 • Powiększ zdjęcie Odręczna notatka dot. wyboru Prezydium „Solidarności” w Łomży (KW PZPR,sygn.375,k.66)

  Odręczna notatka dot. wyboru Prezydium „Solidarności” w Łomży (KW PZPR,sygn.375,k.66)

 • Powiększ zdjęcie Odręczna notatka dot. wyboru Prezydium „Solidarności” w Łomży (KW PZPR,sygn.375,k.66v

  Odręczna notatka dot. wyboru Prezydium „Solidarności” w Łomży (KW PZPR,sygn.375,k.66v

 • Powiększ zdjęcie Odręczna notatka na temat ruchu związkowego w woj.łomżyńskim (KW PZPR,sygn.375,k.96-97)

  Odręczna notatka na temat ruchu związkowego w woj.łomżyńskim (KW PZPR,sygn.375,k.96-97)

 • Powiększ zdjęcie Odręczna notatka na temat ruchu związkowego w woj.łomżyńskim (KW PZPR,sygn.375,k.98-99)

  Odręczna notatka na temat ruchu związkowego w woj.łomżyńskim (KW PZPR,sygn.375,k.98-99)

 • Powiększ zdjęcie Odręczna notatka na temat ruchu związkowego w woj.łomżyńskim (KW PZPR,sygn.375,k.100-101)

  Odręczna notatka na temat ruchu związkowego w woj.łomżyńskim (KW PZPR,sygn.375,k.100-101)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 13 grudnia 1981r.(5-610-4-190)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 13 grudnia 1981r.(5-610-4-190)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 13 grudnia 1981 r(5-610-4-191)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 13 grudnia 1981 r(5-610-4-191)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 13 grudnia 1981r.(5-610-4-192)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 13 grudnia 1981r.(5-610-4-192)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 15 grudnia 1981r.(5-610-4-161)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 15 grudnia 1981r.(5-610-4-161)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 15 grudnia 1981r.(5-610-4-162)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 15 grudnia 1981r.(5-610-4-162)

 • Powiększ zdjęcie . Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 15 grudnia 1981r.(5-610-4-163)

  . Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 15 grudnia 1981r.(5-610-4-163)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 22 grudnia 1981r.(5-610-4-185);

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 22 grudnia 1981r.(5-610-4-185);

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 22 grudnia 1981r.(5-610-4-186)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 22 grudnia 1981r.(5-610-4-186)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 22 grudnia 1981r.(5-610-4-188).

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 22 grudnia 1981r.(5-610-4-188).

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 1 lutego 1982 r.(5-610-5-31)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 1 lutego 1982 r.(5-610-5-31)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 1 lutego 1982 r.(5-610-5-32)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 1 lutego 1982 r.(5-610-5-32)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 1 lutego 1982 r.(5-610-5-34)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 1 lutego 1982 r.(5-610-5-34)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 15 lutego1982r.(5-610-5-60)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 15 lutego1982r.(5-610-5-60)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 15 lutego1982r.(5-610-5-61)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 15 lutego1982r.(5-610-5-61)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 15 lutego1982r.(5-610-5-62)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 15 lutego1982r.(5-610-5-62)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 22 lutego 1982 r(5-610-5-74)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 22 lutego 1982 r(5-610-5-74)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 22 lutego 1982 r(5-610-5-75)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 22 lutego 1982 r(5-610-5-75)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 22 lutego 1982 r(5-610-5-76)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 22 lutego 1982 r(5-610-5-76)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 22 lutego 1982 r(5-610-5-77)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 22 lutego 1982 r(5-610-5-77)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 22 lutego 1982 r(5-610-5-78)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 22 lutego 1982 r(5-610-5-78)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 22 lutego 1982 r(5-610-5-79)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 22 lutego 1982 r(5-610-5-79)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 1 marca 1982 r(5-610-5-93)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 1 marca 1982 r(5-610-5-93)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 1 marca 1982 r(5-610-5-94)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 1 marca 1982 r(5-610-5-94)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 1 marca 1982 r(5-610-5-95)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 1 marca 1982 r(5-610-5-95)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 1 marca 1982 r(5-610-5-96)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 1 marca 1982 r(5-610-5-96)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 1 marca 1982 r(5-610-5-97)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 1 marca 1982 r(5-610-5-97)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 1 marca 1982 r(5-610-5-98)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 1 marca 1982 r(5-610-5-98)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 22 marca 1982 r(5-610-5-256)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 22 marca 1982 r(5-610-5-256)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 22 marca 1982 r(5-610-5-257)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 22 marca 1982 r(5-610-5-257)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 22 marca 1982 r(5-610-5-258)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 22 marca 1982 r(5-610-5-258)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 22 marca 1982 r(5-610-5-259)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 22 marca 1982 r(5-610-5-259)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 29 marca 1982 r(5-610-5-277)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 29 marca 1982 r(5-610-5-277)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 29 marca 1982 r(5-610-5-278)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 29 marca 1982 r(5-610-5-278)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 29 marca 1982 r(5-610-5-279)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 29 marca 1982 r(5-610-5-279)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 29 marca 1982 r(5-610-5-280)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 29 marca 1982 r(5-610-5-280)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 5 kwietnia1982 r(5-610-5-287)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 5 kwietnia1982 r(5-610-5-287)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 5 kwietnia1982 r(5-610-5-288)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 5 kwietnia1982 r(5-610-5-288)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 5 kwietnia1982 r(5-610-5-289)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 5 kwietnia1982 r(5-610-5-289)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 13 kwietnia1982 r(5-610-5-294)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 13 kwietnia1982 r(5-610-5-294)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 13 kwietnia1982 r(5-610-5-295)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 13 kwietnia1982 r(5-610-5-295)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 13 kwietnia1982 r(5-610-5-296)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 13 kwietnia1982 r(5-610-5-296)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 13 kwietnia1982 r(5-610-5-297)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 13 kwietnia1982 r(5-610-5-297)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 19 kwietnia 1982 r(5-610-5-109)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 19 kwietnia 1982 r(5-610-5-109)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 19 kwietnia 1982 r(5-610-5-110)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 19 kwietnia 1982 r(5-610-5-110)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 19 kwietnia 1982 r(5-610-5-111)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 19 kwietnia 1982 r(5-610-5-111)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 19 kwietnia 1982 r(5-610-5-112)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 19 kwietnia 1982 r(5-610-5-112)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 3 maja 1982 r(5-610-5-184)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 3 maja 1982 r(5-610-5-184)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 3 maja 1982 r(5-610-5-185)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 3 maja 1982 r(5-610-5-185)

 • Powiększ zdjęcie . Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 3 maja 1982 r(5-610-5-186)

  . Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 3 maja 1982 r(5-610-5-186)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 3 maja 1982 r(5-610-5-187)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 3 maja 1982 r(5-610-5-187)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 10 maja 1982 r(5-610-5-216) 58. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 10 maja 1982 r(5-610-5-216)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 10 maja 1982 r(5-610-5-216) 58. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 10 maja 1982 r(5-610-5-216)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 10 maja 1982 r(5-610-5-217)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 10 maja 1982 r(5-610-5-217)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 10 maja 1982 r(5-610-5-218)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 10 maja 1982 r(5-610-5-218)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 13 maja 1982 r(5-610-5-232)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 13 maja 1982 r(5-610-5-232)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 13 maja 1982 r(5-610-5-233)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 13 maja 1982 r(5-610-5-233)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 17 maja1982 r(5-610-5-310)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 17 maja1982 r(5-610-5-310)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 17 maja1982 r(5-610-5-311)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 17 maja1982 r(5-610-5-311)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 17 maja1982 r(5-610-5-312)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 17 maja1982 r(5-610-5-312)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 24 maja1982 r(5-610-6-1)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 24 maja1982 r(5-610-6-1)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 24 maja1982 r(5-610-6-2)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 24 maja1982 r(5-610-6-2)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 11 czerwca1982 r(5-610-6-54)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 11 czerwca1982 r(5-610-6-54)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 11 czerwca1982 r(5-610-6-55)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 11 czerwca1982 r(5-610-6-55)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 11 czerwca1982 r(5-610-6-57)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 11 czerwca1982 r(5-610-6-57)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 14 czerwca 1982 r(5-610-6-100)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 14 czerwca 1982 r(5-610-6-100)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 14 czerwca 1982 r(5-610-6-101)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 14 czerwca 1982 r(5-610-6-101)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 21 czerwca1982 r(5-610-6-84)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 21 czerwca1982 r(5-610-6-84)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 21 czerwca1982 r(5-610-6-85)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 21 czerwca1982 r(5-610-6-85)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 28 czerwca 1982 r(5-610-6-120)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 28 czerwca 1982 r(5-610-6-120)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 28 czerwca 1982 r(5-610-6-121)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 28 czerwca 1982 r(5-610-6-121)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 12 lipca 1982 r(5-610-6-228)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 12 lipca 1982 r(5-610-6-228)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 12 lipca 1982 r(5-610-6-229)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 12 lipca 1982 r(5-610-6-229)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 15 lipca 1982 r(5-610-6-257)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 15 lipca 1982 r(5-610-6-257)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 15 lipca 1982 r(5-610-6-258)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 15 lipca 1982 r(5-610-6-258)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 15 lipca 1982 r(5-610-6-259)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 15 lipca 1982 r(5-610-6-259)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 15 lipca 1982 r(5-610-6-260)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 15 lipca 1982 r(5-610-6-260)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 26 lipca 1982 r(5-610-6-174)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 26 lipca 1982 r(5-610-6-174)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 26 lipca 1982 r(5-610-6-175)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 26 lipca 1982 r(5-610-6-175)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 9 sierpnia 1982 r(5-610-6-127)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 9 sierpnia 1982 r(5-610-6-127)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 9 sierpnia 1982 r(5-610-6-128)

  Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łomży w dniu 9 sierpnia 1982 r(5-610-6-128)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łomży z dnia 16 grudnia 1981 r., str.1(5-455-86-142)

  Protokół z posiedzenia egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łomży z dnia 16 grudnia 1981 r., str.1(5-455-86-142)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łomży z dnia 16 grudnia 1981 r., str.1(5-455-86-143)

  Protokół z posiedzenia egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łomży z dnia 16 grudnia 1981 r., str.1(5-455-86-143)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łomży z dnia 16 grudnia 1981 r., str.1(5-455-86-144)

  Protokół z posiedzenia egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łomży z dnia 16 grudnia 1981 r., str.1(5-455-86-144)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łomży z dnia 16 grudnia 1981 r., str.1(5-455-86-145)

  Protokół z posiedzenia egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łomży z dnia 16 grudnia 1981 r., str.1(5-455-86-145)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łomży z dnia 16 grudnia 1981 r., str.1(5-455-86-146)

  Protokół z posiedzenia egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łomży z dnia 16 grudnia 1981 r., str.1(5-455-86-146)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łomży z dnia 16 grudnia 1981 r., str.1(5-455-86-147)

  Protokół z posiedzenia egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łomży z dnia 16 grudnia 1981 r., str.1(5-455-86-147)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łomży z dnia 16 grudnia 1981 r., str.1(5-455-86-148)

  Protokół z posiedzenia egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łomży z dnia 16 grudnia 1981 r., str.1(5-455-86-148)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łomży z dnia 16 grudnia 1981 r., str.1(5-455-86-149)

  Protokół z posiedzenia egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łomży z dnia 16 grudnia 1981 r., str.1(5-455-86-149)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łomży z dnia 30 grudnia 1981 r., str.1(5-455-86-150)

  Protokół z posiedzenia egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łomży z dnia 30 grudnia 1981 r., str.1(5-455-86-150)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łomży z dnia 30 grudnia 1981 r., str.1(5-455-86-151)

  Protokół z posiedzenia egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łomży z dnia 30 grudnia 1981 r., str.1(5-455-86-151)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łomży z dnia 30 grudnia 1981 r., str.1(5-455-86-152)

  Protokół z posiedzenia egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łomży z dnia 30 grudnia 1981 r., str.1(5-455-86-152)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łomży z dnia 30 grudnia 1981 r., str.1(5-455-86-153)

  Protokół z posiedzenia egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łomży z dnia 30 grudnia 1981 r., str.1(5-455-86-153)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łomży z dnia 30 grudnia 1981 r., str.1(5-455-86-154)

  Protokół z posiedzenia egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łomży z dnia 30 grudnia 1981 r., str.1(5-455-86-154)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łomży z dnia 9 lutego 1982 r(5-455-87-35)

  Protokół z posiedzenia egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łomży z dnia 9 lutego 1982 r(5-455-87-35)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łomży z dnia 9 lutego 1982 r(5-455-87-36)

  Protokół z posiedzenia egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łomży z dnia 9 lutego 1982 r(5-455-87-36)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łomży z dnia 9 lutego 1982 r(5-455-87-37)

  Protokół z posiedzenia egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łomży z dnia 9 lutego 1982 r(5-455-87-37)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łomży z dnia 9 lutego 1982 r(5-455-87-38)

  Protokół z posiedzenia egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łomży z dnia 9 lutego 1982 r(5-455-87-38)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łomży z dnia 9 lutego 1982 r(5-455-87-39)

  Protokół z posiedzenia egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łomży z dnia 9 lutego 1982 r(5-455-87-39)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łomży z dnia 9 lutego 1982 r(5-455-87-40)

  Protokół z posiedzenia egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łomży z dnia 9 lutego 1982 r(5-455-87-40)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łomży z dnia 9 lutego 1982 r(5-455-87-41)

  Protokół z posiedzenia egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łomży z dnia 9 lutego 1982 r(5-455-87-41)

 • Powiększ zdjęcie Łomża, Procesja Bożego Ciała 1982, delegacja „Solidarności” ( ze zbiorów p. Mariana Chojnowskiego)

  Łomża, Procesja Bożego Ciała 1982, delegacja „Solidarności” ( ze zbiorów p. Mariana Chojnowskiego)

 • Powiększ zdjęcie Informacja KW PZPR w Łomży o sytuacji w województwie w dniu 13 grudnia 1981 r.,str.1(5-455-432-79)

  Informacja KW PZPR w Łomży o sytuacji w województwie w dniu 13 grudnia 1981 r.,str.1(5-455-432-79)

 • Powiększ zdjęcie Informacja KW PZPR w Łomży o sytuacji w województwie w dniu 13 grudnia 1981 r.,str.1(5-455-432-80)

  Informacja KW PZPR w Łomży o sytuacji w województwie w dniu 13 grudnia 1981 r.,str.1(5-455-432-80)

 • Powiększ zdjęcie Informacja KW PZPR w Łomży o sytuacji w województwie w dniu 13 grudnia 1981 r.,str.1(5-455-432-81)

  Informacja KW PZPR w Łomży o sytuacji w województwie w dniu 13 grudnia 1981 r.,str.1(5-455-432-81)

 • Powiększ zdjęcie Zarządzenie Wojewody Łomżyńskiego z 16 grudnia 1981 r. w sprawie zawieszenia działalności niektórych stowarzyszeń (5-563-10.10-176)

  Zarządzenie Wojewody Łomżyńskiego z 16 grudnia 1981 r. w sprawie zawieszenia działalności niektórych stowarzyszeń (5-563-10.10-176)

 • Powiększ zdjęcie Zarządzenie Wojewody Łomżyńskiego z 16 grudnia 1981 r. w sprawie zawieszenia działalności niektórych stowarzyszeń (5-563-10.10-176v)

  Zarządzenie Wojewody Łomżyńskiego z 16 grudnia 1981 r. w sprawie zawieszenia działalności niektórych stowarzyszeń (5-563-10.10-176v)

 • Powiększ zdjęcie Zarządzenie Wojewody Łomżyńskiego z 19 grudnia 1981 r. w sprawie zawieszenia działalności instytucji kultury(5-563-10.10-180)

  Zarządzenie Wojewody Łomżyńskiego z 19 grudnia 1981 r. w sprawie zawieszenia działalności instytucji kultury(5-563-10.10-180)

 • Powiększ zdjęcie Zarządzenie Wojewody Łomżyńskiego z dnia 23 lutego 1982 r. w sprawie funkcjonowania placówek kultury i sztuki (5-563-10.11.-18)

  Zarządzenie Wojewody Łomżyńskiego z dnia 23 lutego 1982 r. w sprawie funkcjonowania placówek kultury i sztuki (5-563-10.11.-18)

 • Powiększ zdjęcie Zarządzenie Wojewody Łomżyńskiego z 26 kwietnia 1982 r. w sprawie obrotu artykułami poligraficznymi (5-563-10.11.-36)

  Zarządzenie Wojewody Łomżyńskiego z 26 kwietnia 1982 r. w sprawie obrotu artykułami poligraficznymi (5-563-10.11.-36)

 • Powiększ zdjęcie Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w Łomży o stanie ładu, Porządku i bezpieczeństwa publicznego w I kw.1982 r.(5-610-5-192)

  Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w Łomży o stanie ładu, Porządku i bezpieczeństwa publicznego w I kw.1982 r.(5-610-5-192)

 • Powiększ zdjęcie . Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w Łomży o stanie ładu, Porządku i bezpieczeństwa publicznego w I kw.1982 r.(5-610-5-193)

  . Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w Łomży o stanie ładu, Porządku i bezpieczeństwa publicznego w I kw.1982 r.(5-610-5-193)

 • Powiększ zdjęcie Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w Łomży o stanie ładu, Porządku i bezpieczeństwa publicznego w I kw.1982 r.(5-610-5-194)

  Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w Łomży o stanie ładu, Porządku i bezpieczeństwa publicznego w I kw.1982 r.(5-610-5-194)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Sekretariatu KW PZPR z 28 stycznia 1982 r. (5-455-127-63)

  Protokół z posiedzenia Sekretariatu KW PZPR z 28 stycznia 1982 r. (5-455-127-63)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Sekretariatu KW PZPR z 28 stycznia 1982 r. (5-455-127-64)

  Protokół z posiedzenia Sekretariatu KW PZPR z 28 stycznia 1982 r. (5-455-127-64)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Sekretariatu KW PZPR z 28 stycznia 1982 r. (5-455-127-65)

  Protokół z posiedzenia Sekretariatu KW PZPR z 28 stycznia 1982 r. (5-455-127-65)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Komisji Współdziałania PZPR.. z dn.17.1.1981 (5-455-258-48)

  Protokół z posiedzenia Komisji Współdziałania PZPR.. z dn.17.1.1981 (5-455-258-48)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Komisji Współdziałania PZPR.. z dn.17.1.1981 (5-455-258-51)

  Protokół z posiedzenia Komisji Współdziałania PZPR.. z dn.17.1.1981 (5-455-258-51)

 • Powiększ zdjęcie Protokół z posiedzenia Komisji Współdziałania PZPR.. z dn.17.1.1981 (5-455-258-52)

  Protokół z posiedzenia Komisji Współdziałania PZPR.. z dn.17.1.1981 (5-455-258-52)

 • Powiększ zdjęcie Ocena stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w województwie sporządzona przez KW MO w Łomży(5-610-6-261)

  Ocena stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w województwie sporządzona przez KW MO w Łomży(5-610-6-261)

 • Powiększ zdjęcie Ocena stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w województwie sporządzona przez KW MO w Łomży(5-610-6-262)

  Ocena stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w województwie sporządzona przez KW MO w Łomży(5-610-6-262)

 • Powiększ zdjęcie Ocena stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w województwie sporządzona przez KW MO w Łomży(5-610-6-263)

  Ocena stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w województwie sporządzona przez KW MO w Łomży(5-610-6-263)

 • Powiększ zdjęcie Ocena stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w województwie sporządzona przez KW MO w Łomży(5-610-6-266)

  Ocena stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w województwie sporządzona przez KW MO w Łomży(5-610-6-266)

 • Powiększ zdjęcie Ocena stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w województwie sporządzona przez KW MO w Łomży(5-610-6-271)

  Ocena stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w województwie sporządzona przez KW MO w Łomży(5-610-6-271)

 • Powiększ zdjęcie Notatka Prokuratury na temat stanu porządki i bezpieczeństwa publicznego w okresie stanu wojennego, styczeń 1982 (5-455-258-58)

  Notatka Prokuratury na temat stanu porządki i bezpieczeństwa publicznego w okresie stanu wojennego, styczeń 1982 (5-455-258-58)

 • Powiększ zdjęcie Informacja o funkcjonowaniu łączności na terenie woj. łomżyńskiego w okresie stanu wojennego(5-610-5-89)

  Informacja o funkcjonowaniu łączności na terenie woj. łomżyńskiego w okresie stanu wojennego(5-610-5-89)

 • Powiększ zdjęcie Informacja o funkcjonowaniu łączności na terenie woj. łomżyńskiego w okresie stanu wojennego(5-610-5-90)

  Informacja o funkcjonowaniu łączności na terenie woj. łomżyńskiego w okresie stanu wojennego(5-610-5-90)

 • Powiększ zdjęcie Meldunek KW PZPR w Łomży do KC PZPR o sytuacji w województwie w dniu 16 grudnia 1981 r.(5-455-432-89)

  Meldunek KW PZPR w Łomży do KC PZPR o sytuacji w województwie w dniu 16 grudnia 1981 r.(5-455-432-89)

 • Powiększ zdjęcie Meldunek KW PZPR w Łomży do KC PZPR o sytuacji w województwie w dniu 19 grudnia 1981 r(5-455-432-91)

  Meldunek KW PZPR w Łomży do KC PZPR o sytuacji w województwie w dniu 19 grudnia 1981 r(5-455-432-91)

 • Powiększ zdjęcie Meldunek KW PZPR w Łomży do KC PZPR o sytuacji w województwie w dniu 23 grudnia 1981r.(5-455-432-92)

  Meldunek KW PZPR w Łomży do KC PZPR o sytuacji w województwie w dniu 23 grudnia 1981r.(5-455-432-92)

 • Powiększ zdjęcie Meldunek KW PZPR w Łomży do KC PZPR o sytuacji w województwie w dniu 29 grudnia 1981 r(5-455-432-94)

  Meldunek KW PZPR w Łomży do KC PZPR o sytuacji w województwie w dniu 29 grudnia 1981 r(5-455-432-94)

 • Powiększ zdjęcie Meldunek KW PZPR w Łomży do KC PZPR o sytuacji w województwie w dniu 9 sierpnia 1982 r(5-455-432-138)

  Meldunek KW PZPR w Łomży do KC PZPR o sytuacji w województwie w dniu 9 sierpnia 1982 r(5-455-432-138)

 • Powiększ zdjęcie Meldunek KW PZPR w Łomży do KC PZPR o sytuacji w województwie w dniu 9 sierpnia 1982 r(5-455-432-139)

  Meldunek KW PZPR w Łomży do KC PZPR o sytuacji w województwie w dniu 9 sierpnia 1982 r(5-455-432-139)

 • Powiększ zdjęcie Fragment protokołu z posiedzenia Komisji Współdziałania PZRP, ... z dn.25.01.1982 r.(5-455-258-54)

  Fragment protokołu z posiedzenia Komisji Współdziałania PZRP, ... z dn.25.01.1982 r.(5-455-258-54)

 • Powiększ zdjęcie Fragment protokołu z posiedzenia Sekretariatu KW PZPR w Łomży w dniu 22 czerwca 1982 r.(5-455-28-205)

  Fragment protokołu z posiedzenia Sekretariatu KW PZPR w Łomży w dniu 22 czerwca 1982 r.(5-455-28-205)

 • Powiększ zdjęcie Nielegalne wydawnictwo Łomżyńskiej Solidarności z 1983 r.(5-455-390-126)

  Nielegalne wydawnictwo Łomżyńskiej Solidarności z 1983 r.(5-455-390-126)

 • Powiększ zdjęcie Nielegalne wydawnictwo Łomżyńskiej Solidarności z 1983 r.(5-455-390-126v)

  Nielegalne wydawnictwo Łomżyńskiej Solidarności z 1983 r.(5-455-390-126v)

 • Powiększ zdjęcie Meldunek KW PZPR o sytuacji w województwie w związku z wizytą papieża Jana Pawła II w Polsce (5-455-433-11)

  Meldunek KW PZPR o sytuacji w województwie w związku z wizytą papieża Jana Pawła II w Polsce (5-455-433-11)

 • Powiększ zdjęcie Meldunek KW PZPR o sytuacji w województwie w związku z wizytą papieża Jana Pawła II w Polsce (5-455-433-12)

  Meldunek KW PZPR o sytuacji w województwie w związku z wizytą papieża Jana Pawła II w Polsce (5-455-433-12)

 • Powiększ zdjęcie Meldunek KW PZPR o sytuacji w województwie w związku z wizytą papieża Jana Pawła II w Polsce (5-455-433-14)

  Meldunek KW PZPR o sytuacji w województwie w związku z wizytą papieża Jana Pawła II w Polsce (5-455-433-14)

 • Powiększ zdjęcie Meldunek KW PZPR o sytuacji w województwie w związku z wizytą papieża Jana Pawła II w Polsce (5-455-433-20)

  Meldunek KW PZPR o sytuacji w województwie w związku z wizytą papieża Jana Pawła II w Polsce (5-455-433-20)

 • Powiększ zdjęcie Meldunek KW PZPR o sytuacji w województwie w związku z wizytą papieża Jana Pawła II w Polsce (5-455-433-21)

  Meldunek KW PZPR o sytuacji w województwie w związku z wizytą papieża Jana Pawła II w Polsce (5-455-433-21)

 • Powiększ zdjęcie Meldunek KW PZPR o sytuacji w województwie w związku z wizytą papieża Jana Pawła II w Polsce (5-455-433-22)

  Meldunek KW PZPR o sytuacji w województwie w związku z wizytą papieża Jana Pawła II w Polsce (5-455-433-22)

 • Powiększ zdjęcie Meldunek KW PZPR o sytuacji w województwie w związku z wizytą papieża Jana Pawła II w Polsce (5-455-433-23)

  Meldunek KW PZPR o sytuacji w województwie w związku z wizytą papieża Jana Pawła II w Polsce (5-455-433-23)

 • Powiększ zdjęcie Meldunek KW PZPR o sytuacji w województwie w związku z wizytą papieża Jana Pawła II w Polsce (5-455-433-26)

  Meldunek KW PZPR o sytuacji w województwie w związku z wizytą papieża Jana Pawła II w Polsce (5-455-433-26)

 • Powiększ zdjęcie Kolportowany w Łomży kalendarz Solidarności z 1983 r. ( 5-455-390-127)

  Kolportowany w Łomży kalendarz Solidarności z 1983 r. ( 5-455-390-127)

 • Powiększ zdjęcie 100 złotych z Lechem Wałęsą - ze zbiorów własnych

  100 złotych z Lechem Wałęsą - ze zbiorów własnych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-12-13
Data publikacji:2016-12-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Jarosław Jasiński
Liczba odwiedzin:4818